Realizmi socialist në sistemin letrar shqiptar

Eldon Gjikaj

850 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030670

  • Availability:239

  • VAT is included in the price!

Authors:Eldon Gjikaj
Description:Objekt kërkimi në këtë sprovë është qëmtimi sa më i detajuar i evoluimit të sistemit letrar shqiptar në ndërkohën 1944-1962, që pashmangshëm brendashkruan fillimin dhe stabilizimin e realizmit socialist si model krijues dominant. Janë disa punime në traditën tonë studimore të pas vitit 1990, që kanë në qendër këtë problematikë, duke shënuar rezultate konkrete, ku ndër më kryesoret mund të përmenden: Letërsia e painterpretuar, F. Dado, Letërsia në totalitarizëm, Sh. Sinani, Semiopragmatika e realizmit socialist (1944-1949), I. Yzeiri etj. Nuk mungojnë edhe kontribute nga studiues të huaj, si, p.sh., Letërsia shqiptare (realizmi socialist 1945-1990, Shuteriqi, Kadare, Agolli), i D. Rossi-t etj.1
Publisher:Albas
Year:2019
Pages:200
ISBN:978-9928-300-94-2
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.