Burime të zgjedhura nga Historia e Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Petrit Nathanaili

1,000 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030289

  • Availability:259

  • VAT is included in the price!

Authors:Petrit Nathanaili
Description:Kjo përmbledhje dokumentesh dhe tekstesh të ndryshme që lidhen me Marrëdhëniet Ndërkombëtare (MN), mbulon një periudhë të gjatë historike në marrëdhëniet mes shteteve, që fillon nga kohët e lashta, shek. XIII p. Kr., deri në fund të shekullit XX. Një mjet studimi dhe pune për studiuesit e historisë së marrëdhënieve ndërkombëtare, studentë dhe të interesuar të ndryshëm për këto probleme i ka munguar deri tani botimeve tona universitare. Kjo anatologji është para së gjithash një mjet didaktik i domosdoshëm për të gjitha kurset e studimeve universitare, që lidhen me historinë e përgjithshme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Tekstet dhe dokumentat e botuara janë grupuar sipas kronologjisë e kombinuar edhe me kriterin tematik, duke ua kushtuar disa prej tyre zonave me interes gjeopolitik si p.sh. Çështja Lindore, problemet koloniale, integrimi dhe bashkëpunimi evropian e të tjera. Zgjedhja e teksteve dhe dokumenteve është bërë duke pasur në qendër të vëmendjes Evropën dhe rajonet e tjeratë lidhura ngushtë me të nga ana historike dhe politike. Përpos kriterit kronologjik, kriteri gjeografik i përzgjedhjes së dokumenteve lidhet kryesisht me Evropën dhe herë pas here, sipas tematikës së zgjedhur, me rajonet për rreth saj, si Linjda e Afërme, ose vende si SHBA-ja, kontinente si Azia, Afrika, që kanë qenë nën ndikimin e saj në kohët moderne.
Publisher:Albas
Year:2015
Pages:328
ISBN:978-9928-02-591-3
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.