Imunologjia qelizore dhe molekulare

Imunologjia qelizore dhe molekulare

1,700 L

Ky libër është shkruar për një formim ose një kuptim sa më të thjeshtë të shumë aspekteve të sistemi..

Terma dhe koncepte nga Inteligjenca Artificiale

Terma dhe koncepte nga Inteligjenca Artificiale

800 L

Inteligjenca artificiale është një nga drejtimet, ku shkenca po përparon me ritme shumë të shpejta n..

Udhëzues i punëve laboratorike të fiziologjisë së gjallesave shtazore

Udhëzues i punëve laboratorike të fiziologjisë së gjallesave shtazore

1,000 L

Dija jonë mbi biologjinë bazohet në aftësinë për të ngritur pyetje dhe për të vërtetuar hipoteza. Që..