Paketa Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare 1 (digjital)

Albas

820 L

Publisher: Albas

Sasia:

To receive the 9-digit code for this book, you must send an SMS to the number 54345 with text FOR 157 To receive the 9-digit code for this book, you must send an SMS to the number 54345 with text FOR

To receive the 9-digit code for this book, you must send an SMS to the number 55050 with text FOR 157 To receive the 9-digit code for this book, you must send an SMS to the number 55050 with text FOR

To receive the 9-digit code for this book, you must send an SMS to the number 141551 with text TAP 157 To receive the 9-digit code for this book, you must send an SMS to the number 141551 with text TAP

Authors:Albas
Description:Ky botim është pjesë e paketës “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, niveli I”, miratuar nga: Vendimi i Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe të Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën, nr. 6, datë 27.08.2021. Urdhri i Përbashkët për Miratimin e Tekstit Mësimor për Diasporën “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, niveli I”, të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nr. 4801, dt. 08.09.2021, RSH, të Ministrit të Shtetit për Diasporën, nr. 4184, dt. 07.09.2021, RSH, të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Informacionit, nr. 018/294, dt. 29.09.2021, RK.
Publisher:Albas
Year:2021
Format:Digital
Pages:292
Size in MB:1 GB