Delivery methods

Transporti i produkteve të porositura tek www.librarialbas.al realizohet si më poshtë:


Transporti me Postën shqiptare

Pas përfundimit të procesit të blerjes, porosia juaj do të kalojë në gjendjen “E Pranuar” dhe menjëherë do të njoftohet Posta Shqiptare për të filluar procesin e dërgimit. Transporti me anë të Postës Shqiptare është i vlefshëm në të gjithë botën dhe kryhet brenda pak ditëve në varësi të shtetit ku ndodheni (Ky afat nuk përfshin fundjavat dhe festat zyrtare). Porosinë mund ta tërhiqni në zyrën postare të qytetit tuaj.

Transporti me FedEx

PAS Pas përfundimit të procesit të blerjes, porosia juaj do të kalojë në gjendjen “E Pranuar” dhe menjëherë do të njoftohet Posta FedEx për të filluar procesin e dërgimit. Transporti me anë të Postës FedEx është i vlefshëm në të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën. Porosia vjen në adrsën tuaj.


Delivery Prices