Atlas Gjeografik

Atlas Gjeografik

600 L

Libri Atlas Gjeografik..

Atlas i anatomisë

Atlas i anatomisë

900 L

Kjo vepër i drejtohet nxënësve, studentëve, kujt do lexues që kohë pas kohe i nevojiten njohuri nga ..

Atlas i biologjisë

Atlas i biologjisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe bën konsultime ..

Atlas i historisë (për shkolla)

Atlas i historisë (për shkolla)

750 L

Atlasi përfshin historinë e përgjithshme dhe historinë kombëtare. Pjesa që i përket historisë së për..

Atlas i zoologjisë

Atlas i zoologjisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i ofroj lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe e lexon këtë v..

Atlas themelor i astronomisë

Atlas themelor i astronomisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë opa kohe bën konsultime shk..

Atlas themelor i botanikës

Atlas themelor i botanikës

800 L

Ky atlas, i mbushur me të dhëna, kombinon fotografi tërheqëse dhe ilustrime me tekst të qartë, për t..

Atlas themelor i ekologjisë

Atlas themelor i ekologjisë

800 L

Qëllimi i këtij botimi është që lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe do ta shfrytëzojë, t'i ..

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve

Atlas themelor i eksplorimeve dhe shpikjeve

800 L

Ky atlas synon të paraqesë një sintezë të arritjeve shkencore, teknike dhe kulturore si dhe zbulimet..

Atlas themelor i filozofisë

Atlas themelor i filozofisë

800 L

Ky Atlas është një vepër, me të cilën këshillohesh, si dhe një mjet me vlerë për t'u orientuar si të..

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë

Atlas themelor i fizikës dhe i kimisë

800 L

Qëllimi i kësaj vepre është që t'i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohe pas kohe bën konsultime ..

Atlas themelor i Fiziologjisë

Atlas themelor i Fiziologjisë

800 L

Ky atlas i mbushur me informacion, kombinon foto, diagrame, tabela e ilustrime me një tekst të qartë..

Atlas themelor i gjeografisë fizike

Atlas themelor i gjeografisë fizike

800 L

Ky atlas bashkon tekstin, fotografitë me ngjyra dhe ilustrimet e gjalla për të përshkruar pjesët e T..

Atlas themelor i historisë së artit

Atlas themelor i historisë së artit

800 L

Kjo vepër ofron për lexuesin dhe publikun e interesuar një sintezë të shfaqjeve artistike, te cilat ..

Atlas themelor i historisë së botës

Atlas themelor i historisë së botës

800 L

Qëllimi i këtij atlasi të historisë botërore është të japë një përmbledhje të rrugës që ka përshkuar..

Atlas themelor i Politikës

Atlas themelor i Politikës

800 L

Atlasi i Politikës prezanton në një mënyrë interesante një pamje të përgjithshme të institucioneve d..

Atlas themelor për religjionet

Atlas themelor për religjionet

800 L

Ky vëllim jep në një mënyrë të kuptueshme dhe me ilustrime të shumta një përmbledhje të historisë sh..

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

600 L

Çelësi i gjuhës shqipe për ciklin 9-vjeçar...

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

800 L

Me qëllim që të shmangni frikën, e cila vjen nga emocionet e provimeve, duhet ta kuptoni se nuk ësht..

Çelësi i njohurive 5

Çelësi i njohurive 5

550 L

Për mësuesitKy libër synon të ndihmojë nxënësit të kujtojnë dhe sistemojnë njohuritë e marra ne lënd..