Kub aktiviteti i madh

Kub aktiviteti i madh

4,350 L

Publisher: PINO

Sasia:

  • Code:097708

  • Availability:89

  • VAT is included in the price!

Authors:
Description:Kubi është një lodër truri, që me pamjen e vet dhe me lojërat e ndryshme që ofron, e bën atë shumë tërheqës dhe argëtues për fëmijët. Secila faqe e këtij kubi ofron aktivitete të ndryshme, që nxitin zhvillimin e shprehive dhe aftësive të ndryshme te fëmija, si të njohin ngjyrat, format gjeometrike, zhvillon aftësitë motorike, koordinimin sy-dorë, zhvillon përqëndrimin e tyre etj. Me anë të kësaj lodre ata mësojnë si të vizatojnë, shkruajnë, numërojnë etj.

• Labirint me perla është menduar që të zhvillojë te fëmija aftësitë logjike, duke i lëizur ato në mënyra dhe drejtime të ndryshme. Elementet janë në formë të figurave gjeometrike dhe fëmijët i mësojnë karekteristikat e tyre, duke i lëvizur nëpër labirintin e kubit (ngjyrën, formën etj.)

• Labirinti me lule është menduar që fëmija të bëje lëvizje të sakta, të aftësojë koordinimin sy-dorë dhe në të njëjtën kohë, si dhe nxit tek ata zhvillimin intelektual. Kjo lojë mund të bëhet edhe duke u ndihmuar nga një i rritur.

• Numratori me ilustrim ka si qëllim që ta aftësojë fëmijën përmes lojës, të njohë numrat etj. Nga njëra anë fëmija do të numërojë me saktësi sasinë e elementeve të ilustruara dhe, nga, ana tjetër, ai do të mësoje shumën e atyre numrave.

• Numratori ofron mundësinë që fëmija të kalojë të gjitha fazat e të mësuarit të numrave: në fillim fëmija të gjitha fazat e të mësuarit të numrave: në fillim fëmija do të numëroje elementet gjatë lëvizjeve që bën, pastaj bën radhitjen e tyre. Ai do të tregojë me gisht se çfarë numëron dhe në fund do të numërojë vetëm duke shikuar.

• Tabela për shënime. Fëmija në këtë faqe të kubit do të mësoje të shkruajë. Kjo faqe i shërben për të shkruar dhe shkarravitur dhe për të mësuar dorën. Mund të përdoret edhe një shkumës dhe një fshirëse, të cilat do t`i përdorë gjatë punës së tij.

Material:me ngjyra, dru
Quality:Të gjitha lodrat PINO përmbushin kriteret më të larta të cilësisë dhe sigurisë. Lodrat PINO janë të testuara dhe akredituara në laborator në përputhje me standartet EN71 dhe direktivës Evropiane për siguri të lodrave.
Publisher:PINO
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.