Art Pamor 5

Art Pamor 5

350 L

Fletore pune për klasën e 5-të të arsimit fillor...

Art Pamor 6

Art Pamor 6

229 L

Art Pamor 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 7

Art Pamor 7

218 L

Art Pamor 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 8

Art Pamor 8

246 L

Art Pamor 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

600 L

Çelësi i gjuhës shqipe për ciklin 9-vjeçar...

Edukimi figurativ 5

Edukimi figurativ 5

350 L

Fletore pune për klasën e 5-të të arsimit fillor...

Fletore pune Gjuha shqipe 5

Fletore pune Gjuha shqipe 5

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 5 për klasën e 5-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 7

Fletore pune Gjuha shqipe 7

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 8

Fletore pune Gjuha shqipe 8

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 9

Fletore pune Gjuha shqipe 9

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuhë shqipe 6

Fletore pune Gjuhë shqipe 6

250 L

Fletore pune Gjuhë shqipe 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Histori 6

Fletore pune Histori 6

200 L

Fletore pune Histori 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Histori 7

Fletore pune Histori 7

250 L

Fletore pune Histori 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Histori 8

Fletore pune Histori 8

250 L

Fletore pune Histori 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Kimia 9

Fletore pune Kimia 9

320 L

Fletore pune Kimia 9 për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Matematika 7

Fletore pune Matematika 7

373 L

Fletore pune Matematika 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Matematika 8

Fletore pune Matematika 8

390 L

Fletore pune Matematika 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 5

Gjuha shqipe 5

678 L

Gjuha shqipe 5 për klasen e 5-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 7

Gjuha shqipe 7

530 L

Gjuha shqipe 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 8

Gjuha shqipe 8

492 L

Gjuha shqipe 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...