Atlas Gjeografik

Atlas Gjeografik

600 L

Libri Atlas Gjeografik..

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

Çelësi i gjuhës shqipe për Provimin Kombëtar (cikli 9-vjeçar)

600 L

Çelësi i gjuhës shqipe për ciklin 9-vjeçar...

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

800 L

Me qëllim që të shmangni frikën, e cila vjen nga emocionet e provimeve, duhet ta kuptoni se nuk ësht..

Loja ABC

Loja ABC

500 L

Loja elektronike ABC i mundëson fëmijët që të mësojnë shkronjat e Alfabetit, bashkëtingëlloret dhe z..

Paketa Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare 1

Paketa Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare 1

1,690 L

Ky botim është pjesë e paketës “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, niveli I”, miratuar nga: Vendimi..

Udhëzues metodik për dosjen HOP-HOP

Udhëzues metodik për dosjen HOP-HOP

1,300 L

Këto metoda e teknika bashkëkohore të larmishme që janë përfshirë në këtë udhëzues metodik, janë kon..

Udhëzues metodik për librin 9 miqtë e mi

Udhëzues metodik për librin 9 miqtë e mi

1,300 L

ZBËRTHIMI I TEMËS. Njohuritë bazë gjuhësore, shkencore, sociale, artistike që duhet të fitojë fëmija..

Udhëzues metodik për paketën NJË HAP drejt SHKOLLËS

Udhëzues metodik për paketën NJË HAP drejt SHKOLLËS

1,300 L

ZBËRTHIMI I TEMËS. Në çdo faqe të tekstit të fëmijës janë paraqitur, me anë të situatave dhe materia..