Leksione për antropologjinë kulturore

Leksione për antropologjinë kulturore

800 L

Mitet dhe ritet janë të lidhura, midis vedi, ngushtësisht. Në të vërtetë, nuk ka rit që të mos jetë ..

Letërsi - Ab initio

Letërsi - Ab initio

1,000 L

Libri është konceptuar me dy pjesë kryesore në funksion të njëra-tjetrës. Pjesët teorike shtjellojnë..

Letersia bashkekohore shqiptare

Letersia bashkekohore shqiptare

550 L

Botimi i librit “Letërsia bashkëkohore shqiptare” mbush sado pak zbrazëtinë që ka krijuar mungesa e ..

Letërsia moderne shqiptare

Letërsia moderne shqiptare

550 L

Qëllimi i këtij libri është t`i japë të sistemuara dijet për zhvillimet letrare dhe vlerat letrare s..

Modern American Literature

Modern American Literature

1,060 L

This book is equal to American Literature: Beginnings to Neutralism. Its organization is obvious. A ..

Retorika e përgjithshme figurat e komunikimit

Retorika e përgjithshme figurat e komunikimit

1,000 L

Historia e ideve, njëlloj si historia politike, shënon perëndime dhe restaurime, shfronësime dhe rik..

Sisteme logjike

Sisteme logjike

1,000 L

..

Struktura të dhënash

Struktura të dhënash

1,200 L

Kur flasim për strukturë të të dhënave, duhet të kemi parasysh jo vetëm mënyrën e organizimit të të ..

Teoria moderne letrare dhe tekstet antike

Teoria moderne letrare dhe tekstet antike

1,350 L

Një parashtrim i qartë dhe tërheqës i disa prej lëvizjeve më të rëndësishme të teorive letrare moder..