Abetare

Abetare

1,000 L

Libri Abetare për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Abetare mbarëkombëtare

Abetare mbarëkombëtare

1,000 L

Mëso SHKRONJAT me Vesën, Jonin, Rokin dhe Bubin...

Art Pamor 3

Art Pamor 3

350 L

Fletore pune për klasën e 3-të të arsimit fillor...

Art Pamor 4

Art Pamor 4

350 L

Fletore pune për klasën e 4-të të arsimit fillor...

Dituri Natyre 1

Dituri Natyre 1

363 L

Dituri Natyre 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 2

Dituri Natyre 2

363 L

Dituri Natyre 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 1

Edukim për shoqërinë 1

280 L

Edukim për shoqërinë 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 2

Edukim për shoqërinë 2

200 L

Edukim për shoqërinë 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Edukimi figurativ 1

Edukimi figurativ 1

350 L

Fletore pune për klasën e 1-rë të arsimit fillor...

Edukimi figurativ 2

Edukimi figurativ 2

350 L

Fletore pune për klasën e 2-të të arsimit fillor...

Edukimi figurativ 3

Edukimi figurativ 3

350 L

Fletore pune për klasën e 3-të të arsimit fillor...

Edukimi figurativ 4

Edukimi figurativ 4

350 L

Fletore pune për klasën e 4-t të arsimit fillor...

Fletore e modeluar për shkronjat

Fletore e modeluar për shkronjat

350 L

Fletorja e modeluar është realizuar me qëllimin për t’u mësuar nxënësve shkrimin e shkronjave të dor..

Fletore pune Abetare

Fletore pune Abetare

650 L

..

Fletore pune Dituri natyre 1

Fletore pune Dituri natyre 1

350 L

Fletore pune Dituri natyre 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Dituri natyre 2

Fletore pune Dituri natyre 2

199 L

Fletore pune Dituri natyre 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Edukim për shoqërinë 1

Fletore pune Edukim për shoqërinë 1

200 L

Fletore pune Edukim për shoqërinë 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Edukim për shoqërinë 2

Fletore pune Edukim për shoqërinë 2

200 L

Fletore pune Edukim për shoqërinë 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 2

Fletore pune Gjuha shqipe 2

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Gjuha shqipe 3

Fletore pune Gjuha shqipe 3

250 L

Fletore pune Gjuha shqipe 3 për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare...