Abetare (digital)

Abetare (digital)

480 L

Libri Abetare për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 1 (digital)

Dituri Natyre 1 (digital)

120 L

Dituri Natyre 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 2 (digital)

Dituri Natyre 2 (digital)

120 L

Dituri Natyre 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 3 (digital)

Dituri Natyre 3 (digital)

120 L

Dituri Natyre 3 për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 4 (digital)

Dituri Natyre 4 (digital)

120 L

Dituri Natyre 4 për klasën e 4-të të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 1 (digital)

Edukim për shoqërinë 1 (digital)

120 L

Edukim për shoqërinë 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 2  (digital)

Edukim për shoqërinë 2 (digital)

120 L

Edukim për shoqërinë 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha Shqipe 2 (digital)

Gjuha Shqipe 2 (digital)

240 L

Gjuha shqipe 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 3 (digital)

Gjuha shqipe 3 (digital)

240 L

Gjuha shqipe 3 për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare...

Gjuha shqipe 4 (digital)

Gjuha shqipe 4 (digital)

360 L

Gjuha shqipe 4 për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare...

Historia 4 (digital)

Historia 4 (digital)

120 L

Historia 4 për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare...

Matematika 2 (digital)

Matematika 2 (digital)

240 L

Matematika 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Matematika 3 (digital)

Matematika 3 (digital)

240 L

Matematika 3 për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare...

Matematika 4 (digital)

Matematika 4 (digital)

480 L

Matematika 4 për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare...

Qytetaria 3 (digital)

Qytetaria 3 (digital)

120 L

Qytetaria 3 për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare...

TIK 4 (digital)

TIK 4 (digital)

240 L

TIK 4 për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare...