Abetare (digital)

Abetare (digital)

480 L

Libri Abetare për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 6 (digital)

Art Pamor 6 (digital)

120 L

Art Pamor 6 për klasën e 6-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 7 (digital)

Art Pamor 7 (digital)

120 L

Art Pamor 7 për klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare...

Art Pamor 8 (digital)

Art Pamor 8 (digital)

120 L

Art Pamor 8 për klasën e 8-të të shkollës 9-vjeçare...

Arte. Art Pamor 10 (digital)

Arte. Art Pamor 10 (digital)

120 L

Arte. Art Pamor 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Muzikë 10 (digital)

Arte. Muzikë 10 (digital)

120 L

Arte. Muzikë 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Teatër 10 (digital)

Arte. Teatër 10 (digital)

120 L

Arte. Teatër 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Atlas Gjeografik (digital)

Atlas Gjeografik (digital)

480 L

Libri Atlas Gjeografik..

Biologjia 10-11 Pjesa I (digital)

Biologjia 10-11 Pjesa I (digital)

240 L

Libri Biologjia 10-11 Pjesa I për klasën e 10-të...

Biologjia 10-11 Pjesa II (digital)

Biologjia 10-11 Pjesa II (digital)

240 L

Biologjia 10-11 Pjesa II për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Biologjia me zgjedhje 12 (digital)

Biologjia me zgjedhje 12 (digital)

750 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Dituri Natyre 1 (digital)

Dituri Natyre 1 (digital)

120 L

Dituri Natyre 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 2 (digital)

Dituri Natyre 2 (digital)

120 L

Dituri Natyre 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 3 (digital)

Dituri Natyre 3 (digital)

120 L

Dituri Natyre 3 për klasën e 3-të të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 4 (digital)

Dituri Natyre 4 (digital)

120 L

Dituri Natyre 4 për klasën e 4-të të shkollës 9-vjeçare...

Dituri Natyre 5 (digital)

Dituri Natyre 5 (digital)

120 L

Dituri Natyre 5 për klasën e 5-të të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 1 (digital)

Edukim për shoqërinë 1 (digital)

120 L

Edukim për shoqërinë 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 2  (digital)

Edukim për shoqërinë 2 (digital)

120 L

Edukim për shoqërinë 2 për klasën e 2-të të shkollës 9-vjeçare...

Filozofi 11 (digital)

Filozofi 11 (digital)

240 L

Filozofi 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fizika 10-11 Pjesa I (digital)

Fizika 10-11 Pjesa I (digital)

240 L

Fizika 10-11 pjesa e parë për klasën e 10-të të shkollës së mesme...