Biologjia me zgjedhje 12 (digital)
New

Biologjia me zgjedhje 12 (digital)

750 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjeografi me zgjedhje 12 (digital)
New

Gjeografi me zgjedhje 12 (digital)

500 L

Gjeografi me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjuha shqipe 12 (digital)
New

Gjuha shqipe 12 (digital)

350 L

Gjuha shqipe 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Histori me zgjedhje 12 (digital)
New

Histori me zgjedhje 12 (digital)

440 L

Histori me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia 12 (digital)
New

Letërsia 12 (digital)

600 L

Letërsia 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia me zgjedhje 12 (digital)
New

Letërsia me zgjedhje 12 (digital)

720 L

Letërsia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Psikologjia me zgjedhje 12 (digital)
New

Psikologjia me zgjedhje 12 (digital)

360 L

Psikologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Sociologjia me zgjedhje 12 (digital)
New

Sociologjia me zgjedhje 12 (digital)

360 L

Sociologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...