Abetare

Abetare

1,000 L

Libri Abetare për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Abetare mbarëkombëtare

Abetare mbarëkombëtare

1,000 L

Mëso SHKRONJAT me Vesën, Jonin, Rokin dhe Bubin...

Dituri Natyre 1

Dituri Natyre 1

379 L

Dituri Natyre 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Edukim për shoqërinë 1

Edukim për shoqërinë 1

294 L

Edukim për shoqërinë 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Edukimi figurativ 1

Edukimi figurativ 1

350 L

Fletore pune për klasën e 1-rë të arsimit fillor...

Fletore e modeluar për shkronjat

Fletore e modeluar për shkronjat

350 L

Fletorja e modeluar është realizuar me qëllimin për t’u mësuar nxënësve shkrimin e shkronjave të dor..

Fletore pune Abetare

Fletore pune Abetare

650 L

..

Fletore pune Dituri natyre 1

Fletore pune Dituri natyre 1

367 L

Fletore pune Dituri natyre 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Fletore pune Edukim për shoqërinë 1

Fletore pune Edukim për shoqërinë 1

200 L

Fletore pune Edukim për shoqërinë 1 për klasën e 1-rë të shkollës 9-vjeçare...

Libër mësuesi për tekstin shkollor Art Pamor 1-4

Libër mësuesi për tekstin shkollor Art Pamor 1-4

800 L

Libër mësuesi për tekstin shkollor Art Pamor 1-4...

Libër mësuesi për tekstin shkollor Dituri Natyre 1

Libër mësuesi për tekstin shkollor Dituri Natyre 1

400 L

Libër mësuesi për tekstin shkollor Dituri Natyre 1...

Libër mësuesi për tekstin shkollor Edukim për shoqërinë 1

Libër mësuesi për tekstin shkollor Edukim për shoqërinë 1

370 L

Libër mësuesi për tekstin shkollor Edukim për shoqërinë 1...