NTC - Rradhitëse Matematika
Ulje

NTC - Rradhitëse Matematika

595 L850 L

Lodra “NTC – Radhitëse Matematika” përbëhet nga 9 pjesë. Secila pjesë është një minipazëll që ka tri..

NTC - Rradhitëse Numrat
Ulje

NTC - Rradhitëse Numrat

595 L850 L

Lodra NTC – Radhitëse Numrat përbëhet nga nëntë pjesë. Secila pjesë është një minipazëll që ka dy në..

Numrator
Ulje

Numrator

840 L1,200 L

Mjet didaktik me të cilin fëmija mëson përfaqësimin konceptual të numrave, numrin e ulët, njësitë dh..

Numrator i madh
Ulje

Numrator i madh

1,624 L2,320 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Ora edukative me magnet
Ulje

Ora edukative me magnet

1,645 L2,350 L

Tabelë prej druri me mundësi të shumta për të luajtur. Në thelb lodrat janë magnet që përdoren në të..

Ora me forma gjeometrike
Ulje

Ora me forma gjeometrike

1,379 L1,970 L

Fëmijët nëpërmjet kësaj loje mund të: mësojnë numrat dhe orën, mësojnë format dhe ngjyrat dhe mund t..

Orë dore
Ulje

Orë dore

245 L350 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Orë dore
Ulje

Orë dore

133 L190 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Derri (12 elementë)
Ulje

Pazëll - Derri (12 elementë)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Djali (12 elementë)
Ulje

Pazëll - Djali (12 elementë)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Kafshët e egra (6•4 elementë)
Ulje

Pazëll - Kafshët e egra (6•4 elementë)

504 L720 L

Kuti druri me 3 minipazëll me 4 elemente secili me kafshë të ndryshme...

Pazëll - Kafshët shtëpiake (6•4 elementë)
Ulje

Pazëll - Kafshët shtëpiake (6•4 elementë)

504 L720 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Kali (12 elementë)
Ulje

Pazëll - Kali (12 elementë)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Makina (12 elementë)
Ulje

Pazëll - Makina (12 elementë)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Qeni (12 elementë)
Ulje

Pazëll - Qeni (12 elementë)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Treni (12 elementë)
Ulje

Pazëll - Treni (12 elementë)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll - Vajza (12 elementë)
Ulje

Pazëll - Vajza (12 elementë)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll në kuti - Stinët (2 elementë, 8 motive)
Ulje

Pazëll në kuti - Stinët (2 elementë, 8 motive)

231 L330 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll Vishe Arushen
Ulje

Pazëll Vishe Arushen

413 L590 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..

Pazëll Vishe Arushin
Ulje

Pazëll Vishe Arushin

413 L590 L

Lodrat PINO janë të ndërtuara prej druri natyror, i parrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Druri i p..