Letërsia 10 (digjital)

Letërsia 10 (digjital)

240 L

Letërsia 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Letërsia 11 (digjital)

Letërsia 11 (digjital)

240 L

Letërsia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Letërsia 12 (digjital)

Letërsia 12 (digjital)

600 L

Letërsia 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Letërsia me zgjedhje 12 (digjital)

Letërsia me zgjedhje 12 (digjital)

720 L

Letërsia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Matematika 10-11 Pjesa I (digital)

Matematika 10-11 Pjesa I (digital)

240 L

Matematika 10-11 pjesa e parë për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Matematika 10-11 Pjesa II (digjital)

Matematika 10-11 Pjesa II (digjital)

240 L

Matematika 10-11 Pjesa II për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Psikologjia me zgjedhje 12 (digjital)

Psikologjia me zgjedhje 12 (digjital)

360 L

Psikologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Qytetari 10 (digjital)

Qytetari 10 (digjital)

120 L

Qytetari 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Sociologjia me zgjedhje 12 (digjital)

Sociologjia me zgjedhje 12 (digjital)

360 L

Sociologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...