Fletore e modeluar për shkronjat

Rita Petro, Mirela Tërova, Besarta Konesha

350 L

Publisher: Albas

Sasia:

  • Code:030822

  • Availability:1206

  • VAT is included in the price!

Authors:Rita Petro, Mirela Tërova, Besarta Konesha
Description:Fletorja e modeluar është realizuar me qëllimin për t’u mësuar nxënësve shkrimin e shkronjave të dorës dhe të shtypit. Më shumë se shkrimit të vetë shkronjës, i është dhënë rëndësi shkrimit të saj në fjalë, duke shmangur përsëritjen e shpeshtë mekanike të shkrimit të një shkronje. Nxënësit i kërkohet të shkruajë fjalë, shkronjat e të cilave i ka mësuar, për të kaluar pastaj natyrshëm në shkrimin e fjalisë. Kjo e bën Fletoren e modeluar përveçse didaktike, edhe argëtuese.
Publisher:Albas
Year:2023
Pages:38
ISBN:978-9951-15-384-3
Tiranë:Shipping costs 200 Lekë, arrives in 24 hours.
Rrethe:Shipping costs 400 Lekë, arrives in 48 hours.
Balkans:Shipping costs 6 Euro, arrives in 3-5 Days.
Europe:Shipping costs 6 Euro, arrives in 6-8 Days.

Related Products