Arte. Art Pamor 10 (digital)

Arte. Art Pamor 10 (digital)

120 L

Arte. Art Pamor 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Muzikë 10 (digital)

Arte. Muzikë 10 (digital)

120 L

Arte. Muzikë 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Teatër 10 (digital)

Arte. Teatër 10 (digital)

120 L

Arte. Teatër 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Biologjia 10-11 Pjesa I (digital)

Biologjia 10-11 Pjesa I (digital)

240 L

Libri Biologjia 10-11 Pjesa I për klasën e 10-të...

Biologjia 10-11 Pjesa II (digital)

Biologjia 10-11 Pjesa II (digital)

240 L

Biologjia 10-11 Pjesa II për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Biologjia me zgjedhje 12 (digital)

Biologjia me zgjedhje 12 (digital)

750 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Filozofi 11 (digital)

Filozofi 11 (digital)

240 L

Filozofi 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fizika 10-11 Pjesa I (digital)

Fizika 10-11 Pjesa I (digital)

240 L

Fizika 10-11 pjesa e parë për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Fizika 10-11 Pjesa II (digital)

Fizika 10-11 Pjesa II (digital)

240 L

Fizika 10-11 Pjesa II për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Gjeografi 10 (digital)

Gjeografi 10 (digital)

120 L

Gjeografi 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Gjeografi me zgjedhje 12 (digital)

Gjeografi me zgjedhje 12 (digital)

500 L

Gjeografi me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjeografia 11 (digital)

Gjeografia 11 (digital)

240 L

Gjeografia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Gjuha Shqipe 10 (digital)

Gjuha Shqipe 10 (digital)

120 L

Gjuha shqipe 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Gjuha Shqipe 11 (digital)

Gjuha Shqipe 11 (digital)

240 L

Gjuha Shqipe 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Gjuha shqipe 12 (digital)

Gjuha shqipe 12 (digital)

350 L

Gjuha shqipe 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Histori 10 (digital)

Histori 10 (digital)

240 L

Histori 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Histori me zgjedhje 12 (digital)

Histori me zgjedhje 12 (digital)

440 L

Histori me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Historia 11 (digital)

Historia 11 (digital)

120 L

Historia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Kimia 10-11 Pjesa I (digital)

Kimia 10-11 Pjesa I (digital)

240 L

Kimia 10-11 pjesa e parë për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Kimia 10-11 Pjesa II (digital)

Kimia 10-11 Pjesa II (digital)

240 L

Kimia 10-11 Pjesa II për klasën e 11-të të shkollës së mesme...