Arte. Art Pamor 10

Arte. Art Pamor 10

280 L

Arte. Art Pamor 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Muzikë 10

Arte. Muzikë 10

280 L

Arte. Muzikë 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Arte. Teatër 10

Arte. Teatër 10

280 L

Arte. Teatër 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Biologjia 10-11 Pjesa I & Pjesa II

Biologjia 10-11 Pjesa I & Pjesa II

1,016 L

Biologjia 10-11 pjesa e parë dhe pjesa e dytë për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Biologjia me zgjedhje 12

Biologjia me zgjedhje 12

1,588 L

Biologjia me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

Çelësi i letërsisë dhe gjuhës shqipe për maturën shtetërore (e re)

750 L

Me qëllim që të shmangni frikën, e cila vjen nga emocionet e provimeve, duhet ta kuptoni se nuk ësht..

Filozofi 11

Filozofi 11

513 L

Filozofi 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fizika 10-11 Pjesa I & Pjesa II

Fizika 10-11 Pjesa I & Pjesa II

992 L

Fizika 10-11 pjesa e parë dhe pjesa e dytë për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Biologjia 10

Fletore pune Biologjia 10

250 L

Fletore pune Biologjia 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Biologjia 11

Fletore pune Biologjia 11

300 L

Fletore pune Biologjia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Fizika 10-11

Fletore pune Fizika 10-11

450 L

Fletore pune Fizika 10-11 për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Gjeografi 10

Fletore pune Gjeografi 10

200 L

Fletore pune Gjeografia 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Gjeografi 11

Fletore pune Gjeografi 11

250 L

Fletore pune Gjeografia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Fletore pune Matematika 10-11

Fletore pune Matematika 10-11

350 L

Fletore pune Matematika 10-11 për klasën e 10-të dhe 11-të të shkollës së mesme...

Gjeografi 10

Gjeografi 10

407 L

Gjeografi 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Gjeografi me zgjedhje 12

Gjeografi me zgjedhje 12

1,099 L

Gjeografi me zgjedhje 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...

Gjeografia 11

Gjeografia 11

633 L

Gjeografia 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Gjuha Shqipe 10

Gjuha Shqipe 10

394 L

Gjuha shqipe 10 për klasën e 10-të të shkollës së mesme...

Gjuha Shqipe 11

Gjuha Shqipe 11

643 L

Gjuha Shqipe 11 për klasën e 11-të të shkollës së mesme...

Gjuha shqipe 12

Gjuha shqipe 12

774 L

Gjuha shqipe 12 për klasën e 12-të të shkollës së mesme...