Albas Stores

Tiranë, Albania
Autostrada Tiranë-Durrës, km 4
Phone: (+355) 04 231 9002
E-mail: albastirane@albas.al

Tiranë 2, Albania
Rr: "G.W.Bush", Ushtari i Panjohur
Phone: (+355) 04 231 9002
E-mail: albastirane2@albas.al

Prishtinë, Kosovë
Rr. “Muharrem Fejza”
Phone: 00377 45 999 770
E-mail: albaskosove@albas.al

Tetovë, Maqedoni
Rr. Ilindenit, nr.105
Phone: +389 44344047
E-mail: albasmaqedoni@albas.al